Ουτοπία

Όλοι εμείς που ζούμε μέσα στο σύστημα και αντιλαμβανόμαστε πόσο στρεβλή είναι η πραγματικότητα και ο κόσμος, μέσα από τις αλληλέγγυες σχέσεις που φτιάχνουμε δομούμε μία κοινωνία μέσα στην κοινωνία. Έτσι ζούμε ένα κομμάτι από την ουτοπία που θέλουμε να χτίσουμε.

/ Άγνωστος

// Illustration by Michal Lisowski

// by Holly

Post A Comment